Låt mig
hjälpa
er att bli en
effektiv
och hållbar kyrkogårdsförvaltning

Vad gör vårt företag

Vårt företag arbetar med kyrkogårdsfrågor som vi har lång erfarenhet av och som vi är experter på. Vårt andra ben är den ceremoniella musiken.

Utbildning

Vi anordnar utbildningar inom kyrkogårdsförvaltningens olika områden.

Konsultering

Vi tillgodose kundens behov genom arbete i projekt form eller timarvode.

Musikuppdrag

Vi har lång erfarenhet av musik vid högtidliga tillfällen såsom vigslar mm.

Vår historia

Efter studierna vid Alnarps Lantbruksuniversitet till Landskapsingenjör tog jag anställning som chef  för kyrkogårdsförvaltningen i Båstad Östra Karups församling där  jag stannade i 20 år. Projektledning, utveckling, styrning och ledning var mina arbetsuppgifter och resultatet blev är en väl fungerande verksamhet. Kyrkogårdens miljö har varit mitt stora intresse men även de medeltida kyrkornas utveckling och drift blev en viktig och intressant arbetsuppgift där jag drivit flera projekt. 

Marianne började sin karriär tidigt då hennes pianolärare upptäckte hennes förmåga att spela orgel och hon fick redan som 14 åring vikariera som kyrkomusiker i sin hemförsamling. Sedermera efter studier blev Marianne kantor och utvecklade ytterligare sin förmåga och är idag en framgångsrikt körledare som behärskar många musikgenre. 

Kontaktuppgifter

E-post

peter@pmmiljomusik.se

E-post

marianne@pmmiljomusik.se

Telefon

0738-121250

Telefon

0738-121250

Adress

Viktor Ewaldsväg 47, 26941 Östra Karup